Skjern Å Sammenslutningen

Skjern Å Sammenslutningen et en sammenslutning af fiskerettighedshavere, der organiserer fiskeriet og laksekvoten.

Skjern Å ved Skarrild.

Skjern Å Sammenslutningen er en sammenslutning af lystfiskerforeninger, konsortier og lodsejere ved Skjern Å.

Skjern Å Sammenslutningen blev dannet i 1977, hvor Skjern Å-laksen var truet af udryddelse. Sammenslutningen fik ved hjælp af private ildsjæle, lystfiskerforeninger og myndigheder sat et ophjælpningsarbejde i gang og gik senere også i gang med vandpleje.

Sammenslutningens virke er at arbejde for fælles interesser, omkring lystfiskeriet i åen, samt samarbejde med Danmarks Center for Vildlaks og de forskellige myndigheder om ophjælpning af fiskebestanden, vandpleje, administration af laksekvoten og kontrol af fiskeriet.

Målet er selvreproducerende fiskebestande i å-systemet.

Sammenslutningen har ingen fiskevand. Fiskeret, kortsalg og adgang til fiskeriet administreres og varetages af de foreninger, konsortier og lodsejere, der har fiskeretten.

Sammenslutningen drives af en bestyrelse, der vælges på et årligt repræsentantskabsmøde. Repræsentantskabsmødet er øverste myndighed. Det er her nye forslag drøftes og beslutninger om regler og anbefalinger, kvotefordeling, vandpleje med mere tages.