Skjern Å Sammenslutningen

Skjern Å Sammenslutningen er en sammenslutning af lystfiskerforeninger, konsortier og lodsejere ved Skjern Å.

Skjern Å Sammenslutningen blev dannet i 1977, hvor Skjern Å-laksen var truet af udryddelse. Sammenslutningen fik ved hjælp af private ildsjæle, lystfiskerforeninger og myndigheder sat et ophjælpningsarbejde i gang og gik senere også i gang med vandpleje.

Skjern Å Sammenslutningens virke er at arbejde for fælles interesser, omkring lystfiskeriet i åen, samt samarbejde med Danmarks Center for Vildlaks og de forskellige myndigheder om ophjælpning af fiskebestanden, vandpleje, administration af laksekvoten og kontrol af fiskeriet.

Målet er selvreproducerende fiskebestande i å-systemet.

Sammenslutningen har ingen fiskevand. Fiskeret, kortsalg og adgang til fiskeriet administreres og varetages af de foreninger, konsortier og lodsejere, der har fiskeretten.

Du finder Skjern Å Sammenslutningens hjemmeside her: Skjern Å Sammenslutningen