Red Vildlaksen

Vildlaksen i Skjern Å blev reddet fra udryddelse ved avlsarbejde.

Red Vildlaksen sætter ved oplysning fokus på Danmarks vilde laks.

Red Vildlaksen sætter fokus på oplysning

De oprindelige, vilde atlantiske laksestammer er truet verden over – også i Danmark, hvor laksestammen i Skjern Å for få år siden blev reddet på et hængende hår.

Påvirkningerne af vilde laksebestande er mange og forskellige. I åen tolder lystfiskerne og en række dyr, som fiskehejre, mink, odder, gedde og skarv på laksene. I havet spreder havbrug sygdomme, genetisk forurening og lakseparasitter.

Skarv

Skarven, der er en invasiv fugl i Vestjylland, har slået sig ned i kolonier i Ringkøbing Fjord. Herfra jager den fisk i fjorden – men også langt op i Skjern Å-systemet. Forskere fra Danmarks Tekniske Universitet har gennem en række undersøgelser fastslået, at ikke mindre end 40-75% af laksesmoltene ædes af skarv i den nedre del af Skjern Å og i Ringkøbing Fjord.

Det er minimalt, hvor mange laks, der når Vesterhavet og opvækstområderne i Nordsøen. Skjern å-laksen svømmer helt op til områderne omkring Island, Grønland og Svalbard. Den årlige laksekvote er for Grønlands vedkommende på 45 ton.

Havbrug

I havet udsættes vildlaksen for større eller mindre angreb af lakseparasitter, havlus. Havlusene stammer ofte fra burlaksen i de mange havbrug, der er plastret til langs Norges kyster og ved Færøerne. Der skal kun 10 lakselus til at dræbe en laksesmolt.

Fiskeri

Overlever laksen årene i opvækstområderne, til den skal på gydevandring til hjemmevandet i Skjern Å, skal den endnu engang gennem Ringkøbing Fjord. Her foregår erhversfiskeri og bierhvervsfiskeri med garn og ruse. Der må ikke fiskes efter, fanges eller hjemtages ørreder eller laks – men garnskadede fisk ses til stadighed indrapporteret i Skjern Å.

Hver gang en laks vender helskindet tilbage til Skjern Å for at videreføre slægten er der derfor næsten tale om et lille mirakel.

Red Vildlaksen er en interessegruppe, der gennem fokus, oplysning og politisk påvirkning, kæmper for at redde den danske vildlaks og alle de andre atlantiske laks.

Du kan også hjælpe med at redde og bevare de oprindelige vildlaks. Det koster ikke noget, du skal blot hjælpe med at dele din viden om de truede laks, hvor du kan.

Er du lystfisker og heldig at fange en laks, så pas godt på den. Husk alle de strabadser den har været igennem på lit livs rejse.

Du kan læse mere om Red Vildlaksen her: Red Vildlaksen, eller på Facebook her: Red Vildlaksen.

Her kan du læse om North Atlantic Salmon Fundation, der blandt andet arbejder for at redde den atlantiske laks ved opkøb af erhvervsfiskernes laksekvoter i Nordatlanten: North Atlantic Salmon Fundation.

Vildlaksen er truet af den invasive fugl, skarv en, der æder størstedelen af Skjern Åens lakseunger / smolt.

Skarven gør et massivt indhug i bestandene af danske laksefisk.

Skarven er lige nu den støste trusel for vildlaksene og andre fisk i Skjern Å-systemet.