Laksefiskeri i Skjern Å

Laksefiskeri i Skjern Å er en fornøjelig sport.

Et par flotte forårslaks fotograferet ved Lystfiskerforeningen af 1926s fiskehytte ved Skjern Å.

Skjern Å byder på noget af verdens fineste laksefiskeri, med chance for virkelig flotte fisk. Ikke bare over de magiske 10 kilo – men helt op over 20 kilo.

Det skal du vide:

Hvis du vil dyrke laksefiskeri i Skjern Å, begynder fiskesæsonen den 16 april og slutter den 15 oktober. Du skal vide, at du har brug tre vigtige tilladelser til fiskeriet.

  1. Du skal have et fisketegn fra staten. Det koster 40 kr for et dagkort, 185 kr for et årskort og kan købes her: Fisketegn
  2. Du skal have et obligatorisk laksetegn til åen. Det koster 150 kr for et år og kan købes hos Korsholm i Skjern eller gennem Skjern Å Sammenslutningen
  3. Du skal have et fiskekort til fiskeriet i åen på den strækning du ønsker at fiske på. Fiskekort sælges både som dagkort, ugekort og årskort. Kortene sælges gennem de foreninger, der har fiskeretten – hos lokale handlende, i grejbutikker eller på internettet. Et dagkort koster fra 200-400 kr. Fisker du meget, kan det betale sig, at melde dig ind i en af de lokale lystfiskerforeninger, hvor et årskontingent ligger fra 900 – 1750 kr.
Regler og kvoter

Når har de nødvendige tilladelser til fiskeri i Skjern Å i orden, skal du sætte dig ind i og kende fiskeregler og kvote for fiskeriet. Laksen i Skjern Å er i princippet totalfredet og lystfiskeriet foregår på en kvote, der hvert år tildeles af Naturstyrelsen. Hver lystfisker må højst fange og hjembringe en laks årligt. Der må også hjembringes en havørred årligt, men det anbefales at genudsætte alle ørreder, da bestanden er gået ned.

Mange fisk genudsættes, og derfor skal der drives skånsomt fiskeri med små og modhageløse kroge. Reglerne finder du her: Fiskeregler. Kvoterne, der skal tjekkes før hver fisketur, finder du her: Kvote. Overholdes regler eller kvote ikke kan det resultere i en bøde på flere tusinde kroner samt udelukkelse fra fiskeri i åen.

Husk at følge reglerne: Der må højst fanges og genudsættes to laks pr. dag og højst 15 laks om året.

Er du heldig at fange en laks, så husk at fangsten skal indberettes til Skjern Å Sammenslutningen samme dag. Ofte skal den også indberettes til den lystfiskerforening, hvor du har købt dit fiskekort. Der skal også indsendes skæl og vævsprøve af fisken.

Skånsomt fiskeri:

Når du fisker laks, skal fiskegrejet være i orden. Brug ikke unødig lette redskaber. Stang, hjul og line skal være i god stand, og så stærke, at du kan tumle en af åens storlaks og fighte den i land, mens laksen stadig har kræfter til at overleve en eventuel genudsætning.

Skal fisken genudsættes, så lad den blive i vandet. Løft den ikke op over land, og løft den ikke i halen.

Har du brug for råd om redskaber til fiskeriet eller fiskegrej, så kontakt områdets grejbutikker. De står klar med erfaring, tips og råd.

Har du brug for mere information om laksefiskeriet i Skjern Å eller for en guide, så kontakt Laksens Hus på Ånumvej ved Borris.

Vil du vide mere om Skjern Åens vildlaks, så pågår der i øjeblikket et forskningsprojekt omkring vildlaksen, kaldet Den Store Lakseundersøgelse, den kan du følge her: Den Store Lakseundersøgelse.