Danmarks Center for Vildlaks

Søren Larsen, fiskemester på Danmarks Center for Vildlaks.

Fiskemester Søren Larsen med en afstøbning af en af åens store vildlaks.

Danmarks Center for Vildlaks, i daglig tale kaldet DCV, er en erhvervsdrivende fond. Fonden arbejder for at bevare og ophjælpe de oprindelige, vilde, danske laksestammer og beskæftiger sig med vandløbsrådgivning, opdræt og udsætning af fisk.

Fonden er også gået ind i et turistprojekt, der går ud på at skaffe flere lystfiskerturister til Skjern Å. I den forbindelse er der etableret et infocenter for lystfiskerturister kaldet Laksens Hus. Centret ligger ved siden ad Danmarks Center for Vildlaks på Ånumvej 161b, 6900 Skjern.

Danmarks Center for Vildlaks samarbejder med Skjern Å Sammenslutningen og DTU omkring lokale fredningstider, regler og mindstemål.

Desuden driver Danmarks Center for Vildlaks forskning og er i øjeblikket i gang med et fireårigt projekt, der skal give ny viden og Skjern Å-laksen. Projektet, der har sin egen hjemmeside, hvor interesserede kan følge med, kaldes Den Store Lakseundersøgelse.

På billedet ses fiskemester, Søren Larsen, fra Danmarks Center for Vildlaks, med en afstøbning af Danmarks største fluefangede laks. Laksen, der målte 121 centimeter og vejede 20,4 kilo blev fanget af nordmanden, Olaf Solberg. Afstøbningen er udstillet på centret.