Laks flere steder i Skjern Å-systemet

Laksens naturlige udbredelsesområde i Skjern Å-systemet bliver stadigt større