Laksekvoten

Du skal kende Skjern Åens laksekvoter

Bjarne Kjær med en flot premierelaks fra Skarrild.

Laksekvote 2020

Den danske laks var for få år siden næsten udryddet, men blev reddet på et hængende hår. Laksen er i dag totalfredet, men lystfiskerne har fået lov til at opfiske en bæredygtig kvote på 10% af bestanden. Kvotens størrelse fastsættes med baggrund i bestandanalyser, af DTU-Aqua og Fiskeristyrelsen. Kvoten for 2020 er endnu ikke fastsat. 

Forstå laksekvoten – Om laksekvoten, dens opdeling og betydning

Kvoten af laks der kan hjemtages, er delt ind i flere undergrupper efter størrelse, tidspunkt for fangst og sted.

Hovedkvoten er inddelt i to undergrupper efter laksenes størrelse. Storlaks over 75 centimeter og smålaks / grilse under 75 centimeter. Inddelingen er lavet for at sikre, at der fiskes lige meget på små og store fisk. Det for at sikre, at åen stadig kan beholde sin unikke bestand af storlaks.

Tidskvoter: For at sprede fiskeriet og muligheden for at hjemtage en laks over året, er kvoten desuden tidsindelt. Første halvdel af kvoten må fanges fra 16 april. Når halvdeles af kvoten er brugt indføres der kvotestop frem til 01 juni. Her optages fiskeriet på kvoten, til den er brugt op.

På de øvre stykker af Skjern Å, i Vorgod Å og i Omme Å holder første del af tidskvoten lidt længere. Her er der nemlig indført en særkvote på syv laks hvert sted. Fiskenes tages fra den samlede kvote..

Desuden findes der en B-kvote, der dækker de ikke lakseførende dele af Skjern Å-systemets øvre del. Her må der fanges fem laks uanset størrelse, når blot de holder mindstemålet.

Det lyder måske som om, det er svært af finde ud af kvotesystemet, og hvornår man må hjemtage en laks? Men Skjern Å Sammenslutningens hjemmeside er hele tiden opdateret med oplysninger om de aktuelle kvoter.

Som lystfisker er du er pligtig til, før hver fisketur, at holde dig orienteret om de aktuelle kvoter. Hjemtager du en laks ulovligt, vanker der en bøde på 2500 kr samt bortvisning fra åen i flere år.

Du kan læse mere om laksekvoten og om reglerne for fiskeri i Skjern Å her: Regler for fiskeri i Skjern Å.