Den vilde laks

Skjern Å er en af Danmarks bedste lakseåer, berømt for sine mange og store laks. Hvert år fisker omkring 3500 lystfiskere fra nær og fjern i åen, der rummer nogen af verdens flotteste laks.

Det største laks, der nogensinde er fanget i Danmark, er fanget i Skjern Å. Laksen, der vejede ikke mindre end 26,5 kilo, blev fanget af D.C. Dinesen i 1954.

Skjern Å har sin egen specielle lystfiskerkultur, der bygger på lystfiskerforeninger, der i snart 10 årtier sammen med lodsejerne, har arbejdet for lystfiskeriet i åen og for at bevare åens laks og natur.

Laksestammen i Skjern Å er helt unik, der er tale om den oprindelige stamme af vildlaks, der har levet i åen siden sidste istid for 10 000 år siden.

For få år siden var vildlaksene i åen udrydningstruede. Åen var blevet rettet ud og et hav af dambrug og spærringer blokerede for laksenes adgang til gydepladserne.

Men, ildsjæle, lystfiskere og myndigheder tog vare på de sidste rester af bestanden. Et intensivt avlsarbejde reddede, sammen med et storstilet naturprojekt, Skjern Åens vilde laks.

Skjern Åen blev lagt tilbage i sit gamle leje med sving og slyngninger. Spærringer og dambrug blev fjernet, så vildlaksene fik adgang til gydepladser i sideløbene.

I dag regner man med at bestanden af vildlaks ligger på omkring 3500 fisk. Men, håbet er, at bestanden en dag kommer op på de 10 000 – 12 000 laks der er potentialet for å-systemet.